SoiCauDep96.Com
Diễn đàn
Căn số do duyên - có duyên thì sẽ được !!Chúc bạn phát tài phát lộc $$
Tên giấc mơBộ số tương ứng
Phá ra cười41 - 52 - 57
Phải lội xuống ao07
Pháp sư09 - 29 - 35 - 96
Phật57 - 75
Phát minh06 - 17 - 37 - 97
Phát sư08 - 25 - 50
Phóc mơ tuya99
Phóng sự25 - 26 - 27
Phụ hồ03 - 08 - 83
Phụ lòng18 - 28 - 78
Phun nước trong nhà06 - 66
Phượng hoàng13 - 78 - 98
Tên giấc mơBộ số tương ứng
Quả26 - 60
Quả bàng31 - 32
Quả bóng11 - 45 - 72
Quả bưởi01 - 09 - 70
Quả cam05 - 25 - 55
Qụa chết36 - 80 - 85
Quả chuối34 - 43
Quả đu đủ58 - 89
Quả dừa50 - 70 - 09
Quả na13 - 14
Quả quất30 - 70
Quả rụng89 - 93
Quả trên cây84 - 48
Quái vật30 - 39 - 17
Quần áo09 - 06
Quần áo vá nhiều01 - 11
Quản bưởi17 - 71
Quần lót02 - 59
Quán rượu ngoài trời69
Quan tài06 - 56 - 26
Quan tài bố nuôi62 - 63
Quan tài chôn rồi01 - 51
Quan tài chưa chôn04
Quan tài có xác chết74 - 21
Quan tài mở nắp31 - 36
Quạt trần82
Quét nhà34 - 43
Quyển vở18 - 19
Sấm sét94 - 95 - 54
Sang nhà láng giềng42 - 43 - 64
Sao trên trời33 - 38
Sắt93 - 58
Say rượu35 - 45 - 90
Sinh đẻ27 - 56
Sinh lí hai người02 - 22
Sổ điểm30 - 35
Sợ ma75 - 23 - 96
Sổ rách bìa45 - 49
Sổ sách38 - 88
Sông ngòi42
Sư sãi bắt đồn76 - 46
Sư tử25 - 45
Sửa lại hố xí79 - 70
Súng ak86
Súng b4018 - 64
Súng bắn dài68
Súng hơi00 - 97
Suối nước đục09 - 18
Suối nước trong41 - 47
Sụt lở09 - 13
Tên giấc mơBộ số tương ứng
Ra đa45 - 54
Ra suối mưa to35 - 53
Rắn bơi21 - 82
Rắn cắn14 - 59 - 95
Rắn cắn gót chân57
Rắn cắn người43 - 73
Rắn đất38 - 78
Rắn đuổi69
Rắn hai đầu15 - 51
Rắn quấn05 - 15 - 51
Rắn quấn chân96
Rắn quấn người49 - 97
Rắn rết00 - 20 - 28 - 40 - 82
Râu03 - 53 - 07 - 75
Râu mọc dài25 - 57
Rệp26 - 64
Rổ đỗ28 - 48 - 68 - 86
Rổ trứng70 - 30
Rơi kính đeo32 - 89
Rơm rạ36 - 78
Rồng bay57 - 34
Rùa56
Rùa biển87
Rửa chân86 - 68
Rụng cả hàm răng03
Rụng một chiếc răng31
Rụng răng31 - 32 - 52 - 62


Desinger by SoiCauDep96.Com
© 2010 - 2017 - SoiCauDep96.Com
Dữ Đoán Kết Quả Chính Xác Nhất